Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Twórcze projektowanie wnętrz z 8 proc. podatkiem

4 październikaa 2015 r.

Przedsiębiorca, który działa jako twórca i dostaje honorarium, może rozliczać podatek według stawki preferencyjnej – potwierdził dyrektor katowickiej izby.

Chodziło o prowadzącego działalność gospodarczą, który na zlecenie klientów przygotowuje m.in. projekty wystroju wnętrz i ich komputerowe wizualizacje. Świadcząc takie usługi, działa jako twórca i odpłatnie przenosi autorskie prawa majątkowe do projektu na rzecz kontrahenta. Jego zdaniem to sprawia, że ma prawo rozliczać się z fiskusem według 8-proc. stawki podatku od towarów i usług. Przedsiębiorca powołał się na poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, z którego wynika, że preferencyjnie opodatkowane są usługi twórców wynagradzane w postaci honorarium autorskiego. On zaś, jak przypomniał, jest autorem projektów, które są oryginalne, niepowtarzalne i innowacyjne – spełniają więc definicję utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Zwrócił też uwagę, że możliwość stosowania preferencyjnej stawki potwierdza wiele interpretacji indywidualnych.

Zgodził się z tym także dyrektor katowickiej izby. Przyznał, że o ile przedsiębiorca nie powiela cudzej pracy i jego projekt ma charakter twórczy, to zastosowanie ma stawka 8 proc. Zastrzegł też jednak, że jeśli podczas ewentualnej kontroli rozliczeń się okaże, że rzeczywistość wygląda inaczej, o preferencji nie będzie mowy.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-09-28