Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zerowa stawka możliwa także wtedy, gdy brak numeru VAT

4 październikaa 2015 r.

W myśl naszej ustawy o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów może być mowa, o ile zagraniczny nabywca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej. Czy przedstawienie numeru VAT UE jest więc warunkiem koniecznym skorzystania ze stawki właściwej dla WDT?

Podatnicy realizujący na szerszą skalę dostawy wewnątrzwspólnotowe nierzadko miewają kłopoty z numerami VAT unijnych kontrahentów. Zdarza się, że z powodu niedopełnienia formalności zagraniczny przedsiębiorca został wykreślony z rejestru podatników VAT lub też zbyt późno złożył zgłoszenie rejestracyjne. W takich przypadkach, o ile nie doszło do oszustwa podatkowego, brak jest podstaw do kwestionowania stawki 0 proc. VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Potwierdza to wyraźnie wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 września 2012 r. w sprawie VSTR (sygn. C-587/10).


Gazeta Prawna 2015-09-28