Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Fiskus wesprze innowacyjność

4 październikaa 2015 r.

Od 2016 r. przedsiębiorcy będą mogli odliczać od podstawy opodatkowania wydatki na badania i rozwój (B+R) niezależnie od ich efektu.

W piątek posłowie przyjęli skorygowany przez komisje sejmowe prezydencki projekt ustawy wspierającej innowacyjność. Dziś preferencje obejmują tylko wydatki na rozwój, jeśli prowadzone prace zakończyły się sukcesem. W ogóle nie można odliczać wydatków na badania naukowe.

Zgodnie z nowymi przepisami będzie to możliwe. Co do zasady koszty będzie można potrącić w roku ich poniesienia, ale jeżeli nie będzie to możliwe z powodu straty lub niewystarczających dochodów - również w trzech kolejnych latach. Ulga nie będzie dotyczyła całości wydatków na B+R. Przykładowo mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 20 proc. kosztów zakupu materiałów i surowców wykorzystywanych w ramach B+R czy wydatków na ekspertyzy i opinie. Pozostali tylko 10 proc.


Gazeta Prawna 2015-09-28