Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zakładając spółkę komandytową, trzeba uważać na ryzyko podatkowe

4 październikaa 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. wprost uregulowano, że powiązane podmioty zawierające umowę spółki niebędącej osobą prawną są obowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych takiej transakcji.

Często umowa przewiduje niski udział w zysku dla wspólnika wnoszącego znaczny wkład. Fiskus może podważyć takie zasady podziału.

Spółka komandytowa (s.k.) daje korzyść podatkową, jaką jest jednokrotne – z punktu widzenia wspólników – opodatkowanie zysku przy jednoczesnym zabezpieczeniu prywatnego majątku właścicieli. Nic zatem dziwnego, że w ciągu kilku ostatnich lat przybyło tego typu spółek. Ale uwaga! W wielu przypadkach istnieje duże ryzyko podatkowe związane z takim modelem prowadzenia działalności gospodarczej.


Martyna Ciuksza, Rafał Kubik, Gazeta Prawna 2015-09-29 8