Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Czy konieczny jest przegląd kasy w okresie zawieszenia

4 październikaa 2015 r.

Podatnik prowadzi działalność sezonową (tylko w okresie wakacyjnym). Do ewidencjonowania sprzedaży używa kasy fiskalnej. Ponieważ termin na przegląd techniczny kasy przypada poza sezonem, podatnik się zastanawia, czy powinien go zrobić mimo zawieszenia działalności? Czy niezrobienie go w terminie, a dopiero po odwieszeniu działalności, spowoduje konieczność zwrotu ulgi na kasę?

Podmioty dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasadysą zobowiązane prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas rejestrujących w obowiązujących terminach, mogą odliczyć kwotę wydaną na zakup każdej z kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł.


Rafał Styczyński, Gazeta Prawna 2015-09-28