Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zwolnienia w PIT z ZFŚS na opiekę przedszkolną: W nowym roku nowe zasady

4 październikaa 2015 r.

Ze zwolnienia w PIT będą korzystać także otrzymane z ZFŚS świadczenia na zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej. Nie ma tu limitu kwotowego

Wraz z początkiem 2016 r. zostaną zmodyfikowane zasady stosowania zwolnień dla przychodów, jakie są uzyskiwane wraz z otrzymaniem świadczeń związanych z opieką nad dziećmi.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że prawodawca poszerzy zakres stosowania zwolnienia dla świadczeń finansowanych środkami z ZFŚS. O ile obecnie rodzice posyłający dzieci do żłobka lub klubu dziecięcego, otrzymawszy z ZFŚS świadczenie na ten cel, nie zapłacą od takiego przychodu podatku dochodowego, o tyle od nowego roku z takiego samego zwolnienia skorzystają podatnicy otrzymujący również dofinansowanie, finansowanie lub świadczenie niepieniężne służące zapewnieniu dzieciom opieki przedszkolnej.

Tak jak do tej pory, w przypadku finansowania świadczenia środkami z ZFŚS zwolniony jest cały przychód, gdyż nie ma zastosowania żaden limit kwotowy.

Zwolnienie nie dotyczy świadczenia związanego z zapewnieniem dziennego opiekuna.


Gazeta Prawna 2015-09-28