Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Trybunał zajmie się kwotą wolną od PIT

4 październikaa 2015 r.

Trybunał Konstytucyjny zbada 20 października, czy art. 27 ust. 1 ustawy o PIT w części, w której mówi o kwocie zmniejszającej podatek dochodowy (kwota wolna), jest zgodny z ustawą zasadniczą.

Kwota ta wynosi 556,02 zł. W rezultacie podatku nie płaci ten, którego dochód nie przekracza 3089 zł w skali roku. Według rzecznika praw obywatelskich, który złożył wniosek do TK, wartości te zostały ustalone w oderwaniu od przyjętych w obowiązującym prawie kryteriów ubóstwa. Przykładowo osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe jest uznawana za żyjącą w ubóstwie, jeżeli jej roczny dochód (obliczony zgodnie z określonymi w regulacjach zasadami) nie przekracza 6504 zł. A to ponad dwukrotnie więcej niż limit dochodów wolnych od PIT. Wątpliwości RPO budzi też brak stałego mechanizmu waloryzacji kwoty wolnej od podatku. Z tych powodów rzecznik uważa przepis za niezgodny z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości społecznej oraz ochrony własności i innych praw majątkowych. Ze stanowiskiem RPO w przedłożonych TK pismach nie zgodzili się ani Sejm, ani prokurator generalny.


Gazeta Prawna 2015-09-29