Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiany umów terminowych poszły w złym kierunku. O 300 tysięcy wzrośnie liczba zatrudnionych na zlecenie i dzieło

28 września 2015 r.

Zaostrzenie przepisów dotyczących terminowych umów o pracę przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego. Zamiast zwiększyć liczbę umów na czas nieokreślony, zmiany mogą doprowadzić do wzrostu o 300 tysięcy lub nawet więcej liczby osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń i umów o dzieło.

24 lipca Senat, tak samo jak miesiąc wcześniej Sejm, przyjął bez poprawek rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy, którego celem – według projektodawcy – było ograniczenie nadużywania umów o pracę na czas określony. Szerszego spojrzenia na konsekwencje przyjęcia tej ustawy dla całego rynku pracy zabrakło zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, który, jak się okazuje, niezbyt słusznie zwany jest izbą refleksji. W Sejmie nowelizacja została przyjęta większością 423 głosów, a w Senacie została zaaprobowana przez wszystkich 83 obecnych na posiedzeniu senatorów.


Anna Czepiel, Gazeta Prawna 2015-09-24