Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Komornicy jednak zapłacą VAT. Resort podtrzymał swoje zdanie

28 września 2015 r.

Czynności wykonywane przez egzekutorów są działalnością gospodarczą i będą objęte VAT 1 października 2015 r. – potwierdził resort finansów w opublikowanej właśnie broszurze.

– Jedynie w kwestii nieopodatkowania wydatków gotówkowych można mówić o sukcesie – wskazuje Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej. Z broszury wynika – tak, jak zapowiadaliśmy w poniedziałkowym wydaniu DGP – że wydatki gotówkowe ponoszone w toku egzekucji, na które komornik pobiera zaliczki od wierzyciela, nie będą wchodziły do podstawy opodatkowania VAT.

Resort nie przystał natomiast na postulowane przez komorników przesunięcie terminu na 1 stycznia 2016 r. ani na inne ich wnioski. Odpiera najdalej idący zarzut o braku podstawy prawnej do opodatkowania czynności komorniczych. Uważa, że komornicy świadczą usługi i to na rzecz obu stron postępowania egzekucyjnego: zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. – Egzekutor pomaga bowiem wierzycielowi w wyegzekwowaniu należnego świadczenia, a dłużnikowi w zwolnieniu go z długu – czytamy w broszurze.

Komornikom nie udało się też wywalczyć korzystnego stanowiska MF w sprawie doliczania VAT do opłat egzekucyjnych. Broszura potwierdza, że wynagrodzenie komornika zawiera kwotę VAT (podatek jest liczony metodą „w stu”). W praktyce oznacza to, że od 1 października 2015 r. wynagrodzenie egzekutorów będzie niższe o podatek.

Krajowa Rada Komornicza oraz doradcy podatkowi, którzy przygotowali dla niej opinie prawne, uważają, że VAT powinien być doliczany do kwoty wynagrodzenia (metodą „od sta”). Przypominają, że minister sprawiedliwości ustalił stawki opłat komorniczych, gdy egzekutorzy nie byli podatnikami VAT. – Artykuł 34 ustawy o komornikach również nie przewiduje VAT w kwocie opłat – zauważa Rafał Fronczek. Dodaje, że nie reguluje tego również żaden przepis ustawy o VAT. Zapowiada, że komornicy będą walczyć w sądach administracyjnych o korzystną dla siebie interpretację.

Resort finansów wyjaśnił również inną wątpliwość egzekutorów, dotyczącą tego, na kogo wystawiać faktury. Tłumaczy, że powinni je wystawiać na wierzyciela – gdy uiszcza on opłatę (z wyjątkiem kwot na pokrycie wydatków gotówkowych) oraz na dłużnika – gdy to na nim spoczywa obowiązek uiszczenia opłaty. Jeśli natomiast komornik wyświadczy usługę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, to fakturę będzie musiał wystawić jedynie na jej żądanie.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy komornik korzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT (ze względu na wielkość obrotów). Wtedy nie ma obowiązku wystawiania faktur, chyba że w odpowiednim czasie zażąda jej nabywca usługi.

Resort przypomina również o obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Dotyczy to komorników, którzy nie mają prawa do zwolnienia podmiotowego.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-09-23