Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Niektóre firmowe świadczenia trzeba opodatkować. Czy także dofinansowanie do wczasów?

28 września 2015 r.

Pani Aleksandra dostała z firmy skromne dofinansowanie do wczasów – 300 zł. Nie wie jednak, czy było sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy też z innych środków, np. z bieżącej działalności firmy. Tak czy inaczej, zastanawia się, czy nie musi podzielić się jeszcze częścią tej niewielkiej kwoty z fiskusem. – Pracodawca obiecał również, że po powrocie z urlopu wykupi mi abonament medyczny. Czy też muszę go rozliczyć – pyta czytelniczka, która chciałaby również wiedzieć, czy dofinansowanie przez zakład pracy do kolonii jej dwunastoletniego syna byłoby opodatkowane. – Mój szef myślał o takim wsparciu, ale się nie zdecydował. Może w przyszłym roku... – mówi czytelniczka.

To, z jakiego źródła pochodzi świadczenie urlopowe, ma istotne znaczenie. Inaczej bowiem rozliczamy dofinansowanie do urlopu ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a inaczej z innych, np. ze środków obrotowych przedsiębiorstwa. Pani Aleksandra musi więc dowiedzieć się o źródło otrzymanych pieniędzy.

Wyjaśnijmy, jak opodatkowane są jedne i drugie świadczenia.

Jeśli czytelniczka dostała pieniądze z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to będą one zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Przewiduje on, że zwolniona z podatku jest wartość pieniędzy otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, pod warunkiem jednak że:

Mało tego, pracownikowi przysługuje również preferencja dotycząca składek ZUS i zdrowotnych. Wypłacona kwota z zakładowego funduszu nie jest bowiem oskładkowana.

Dla pani Aleksandry oznacza to, że nie zostałaby ona doliczona do przychodu ze stosunku pracy. Pracodawca nie musiałby więc pobrać zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia i zdrowotnych.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-09-23