Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Dzierżawa nie zawsze z CIT

28 września 2015 r.

Wspólnota nie płaci podatku od dochodu z dzierżawy kanału ciepłowniczego, jeżeli przeznacza go na utrzymanie zasobów mieszkaniowych – potwierdził dyrektor katowickiej izby. Z pytaniem wystąpiła wspólnota mieszkaniowa, która oddała w dzierżawę odcinek kanału ciepłowniczego. Dzierżawcą jest zakład energetyki cieplnej dostarczający ciepło do budynków wspólnoty.

Czynsz z dzierżawy jest przeznaczony na utrzymanie części wspólnej budynków.

Wątpliwości wspólnoty dotyczyły tego, czy słusznie płaci ona podatek od dochodu z dzierżawy. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są zwolnione z podatku w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Dyrektor IS w Katowicach potwierdził, że w takim wypadku przysługuje zwolnienie. Wyjaśnił, że skoro kanał ciepłowniczy dostarcza ciepło do budynków mieszkalnych, to służy prawidłowej gospodarce zasobami mieszkaniowymi wspólnoty. Przychód z jego dzierżawy jest więc przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Jeśli wspólnota przeznacza go na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, to może korzystać ze zwolnienia. 


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-09-23