Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Przewoźnicy będą mieli rok na renegocjację umów

28 września 2015 r.

Duże firmy importujące towary na terytorium UE muszą do końca sierpnia 2017 r. zmienić swoje porozumienia z kontrahentami – przypomniało Ministerstwo Finansów.

Wymóg wynika z rozporządzenia celnego nowelizującego wcześniejsze – z 13 marca 1997 r. nr 515/97. Wejdzie ono w życie we wrześniu 2016 r. Jak tłumaczy resort finansów, postanowienia o poufności i nieujawnianiu danych zawarte w dzisiejszych umowach mogą być sprzeczne z nałożonym obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej danych o przewozie kontenerów. Dlatego firmy powinny renegocjować umowy najpóźniej do września 2017 r.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-09-21