Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Ordynacja podatkowa: Jednolity plik kontrolny od lipca 2018 r.

28 września 2015 r.

 Podatnik, prowadząc księgowość za pomocą swojego programu, będzie generował plik wypełniony danymi z ksiąg i będzie go przekazywał na żądanie urzędu skarbowego - uważa Marcin Łoboda, dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy oraz członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, koordynujący zmiany w zakresie kontroli podatkowej.

Podatnik, prowadząc księgowość za pomocą swojego programu, będzie generował plik wypełniony danymi z ksiąg i będzie go przekazywał na żądanie urzędu skarbowego - uważa Marcin Łoboda, dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy oraz członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, koordynujący zmiany w zakresie kontroli podatkowej.

Dużo ostatnio mówi się o jednolitym pliku kontrolnym. Przepisy w tym zakresie mają wejść w życie już w lipcu 2016 r. (nowelizacja Ordynacji podatkowej czeka na podpis prezydenta). Czy będą dotyczyły wszystkich firm?

Nie, od 1 lipca 2016 r. obejmą tylko największych przedsiębiorców. Mali i średni będą do 30 czerwca 2018 r. mieli prawo wyboru. Dopiero po tej dacie obowiązek przekazywania danych w pliku JPK stanie się obligatoryjny dla wszystkich. Warto dodać, że wdrażane rozwiązanie jest rekomendowane przez OECD.

Czym właściwie jest jednolity plik kontrolny?

To plik elektroniczny w formacie XML o uzgodnionej strukturze logicznej. A mówiąc prościej, to plik, w którym w określony, standardowy sposób będą zapisane dane z ksiąg podatkowych. Struktura logiczna danych, czyli schemat XML, będzie publikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Podatnik, prowadząc swoją księgowość za pomocą programu finansowo-księgowego, będzie generował plik wypełniony danymi z ksiąg i na żądanie urzędu skarbowego będzie przekazywał go elektronicznie lub na nośnikach informatycznych.


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-09-21