Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nie ma podatku za mieszkanie służbowe

28 września 2015 r.

Szukam pracy – pisze pan Krzysztof. Wyjaśnia, że zastanawia się nad posadą handlowca, która jednak łączy się z częstymi wyjazdami. – Czy więc jeżeli np. pracodawca zapewni mi lokal służbowy, będzie musiał pomniejszyć wypłacane wynagrodzenie o wartość takiego świadczenia – pyta czytelnik.

Nie. Kwestia mieszkań służbowych i innych świadczeń na rzecz pracownika została już rozstrzygnięta. Oczywiście przez wiele lat interpretacja art. 12 ust. 1 ustawy o PIT budziła mnóstwo wątpliwości. Wynikało to z tego, że zgodnie z tym przepisem przychodami ze stosunku pracy są wszelkie świadczenia otrzymywane przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, które pokrywane są ze środków pracodawcy.


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-09-22