Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Cienka kapitalizajca: Ważne, kto pożycza, a nie komu się oddaje

21 września 2015 r.

Przepisy o cienkiej kapitalizacji stosuje się nawet wtedy, gdy pożyczkodawca nie jest już udziałowcem spółki w chwili spłaty przez nią pożyczki – orzekł NSA.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym nie ma zgody co do tego, czy spłata pożyczki na rzecz byłego wspólnika, posiadającego nie mniej niż 25 proc. udziałów (akcji), pozwala zaliczyć odsetki do kosztów podatkowych. W wyroku z 30 stycznia 2013 r. ( sygn. akt II FSK 1216/11) sędziowie uznali, że nie ma ku temu przeszkód.


Patrycja Dudek, Gazeta Prawna 2015-09-14