Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Sprzedaż premiowa dla przedsiębiorcy bez ryczałtu

21 września 2015 r.

Kto przekazuje innym firmom nagrody za zakup o określonej wartości, nie potrąca z tego tytułu podatku – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.

Inne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 232/13, II FSK 202/13). Sąd orzekł, że nie ma znaczenia to, czy nagrodę w konkursie otrzyma osoba fizyczna, czy przedsiębiorca. W obu wypadkach organizator konkursu musi potrącić zryczałtowany PIT według stawki 10 proc. – uznał NSA.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-09-14