Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Biuro podróży odsprzeda usługi noclegowe oraz bilety lotnicze z obniżoną stawką

21 września 2015 r.

Opłata transakcyjna doliczana przez pośrednika turystycznego do ceny odsprzedaży usługi noclegowej oraz biletów lotniczych jest opodatkowana stawką właściwą dla refakturowanej usługi – potwierdził dyrektor warszawskiej izby.

Z wnioskiem o interpretację zwróciło się biuro podróży, które we własnym imieniu i na własny rachunek kupuje usługi noclegowe oraz bilety lotnicze, a następnie odsprzedaje je na rzecz klientów biura. Odsprzedawane usługi noclegowe są świadczone w hotelach i pensjonatach znajdujących się zarówno na terytorium Polski, jak i poza granicami kraju. Natomiast odsprzedawane bilety lotnicze obejmują trasy krajowe i międzynarodowe.

Pobierana przez biuro podróży cena odsprzedaży tych usług obejmuje koszt ich nabycia oraz narzut w postaci opłaty transakcyjnej za dokonanie rezerwacji. W istocie jest to zarobek biura.


Jerzy Kuprianowicz, Gazeta Prawna 2015-09-14