Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Ustawa o administracji podatkowej: Nie tylko egzekucja podatków, lecz także pomoc podatnikom

21 września 2015 r.

Funkcjonujący w Polsce system administracji podatkowej dość często poddawany jest krytyce. Co ciekawe, autorami nieprzychylnych opinii są zarówno podatnicy, jak i sami pracownicy aparatu skarbowego.

 Dlatego prawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowych regulacji organizujących funkcjonowanie rządowej administracji podatkowej. Przy okazji unormowane zostały zasady nagradzania niektórych pracowników administracji czy nabór na najwyższe stanowiska. Wraz z przepisami ustrojowymi administracji fiskalnej ustawodawca stworzył nowe pojęcie „wsparcie podatnika”.

Uzasadnieniem do istotnych modyfikacji są również nieprzychylne naszemu krajowi rankingi dotyczące warunków do prowadzenia działalności w poszczególnych państwach, przy czym często to właśnie podatki są tym czynnikiem, który w istotny sposób wpływa na słabą pozycję Polski. Oczywiście najczęściej chodzi o cały system podatkowy, poziom skomplikowania regulacji i ich zmienność, jednak nie bez znaczenia jest też sposób organizacji aparatu skarbowego.

Biorąc pod uwagę to, że dotychczasowe regulacje normujące zasady funkcjonowania izb i urzędów skarbowych sięgają połowy lat 90. XX wieku i były tworzone jeszcze w początkowym okresie funkcjonowania państwa po przemianach ustrojowych, a ich treść ulegała częstym modyfikacjom, wskazane było zastąpienie ich nowymi przepisami.

Tak też się stanie z początkiem 2016 r., bowiem z pierwszym dniem nowego roku wejdą w życie regulacje ustawy z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (niektóre regulacje wchodzą w życie w innych terminach, m.in. 1 września 2015 r.).


Radosław Kowalski, Gazeta Prawna 2015-09-14