Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Unia będzie wiedzieć wszystko o przewozach dalekomorskich

21 września 2015 r.

Przewoźnicy dalekomorscy i inne większe firmy importujące towary na teren UE będą od stycznia 2016 r. przekazywać do Brukseli wszystkie istotne dane dotyczące dostaw kontenerowych.

Poinformowała o tym Komisja Europejska w komunikacie. Takie rozwiązanie przewiduje rozporządzenie Parlamentu i Rady Europejskiej nowelizujące wcześniejsze – z 13 marca 1997 r., nr 515/97. Najważniejsze zmiany są dwie. Pierwsza to stworzenie centralnej bazy danych dotyczących przywozu i wywozu towarów na terytorium UE. Druga to zobowiązanie większych firm importujących towary do przekazywania do Brukseli informacji o ich pochodzeniu i pokonanej drodze.

W praktyce przewoźnicy dalekomorscy mają przekazywać organom celnym poszczególnych państw unijnych informacje o przewożonych kontenerach. Dziś funkcjonariusze celni nie mają możliwości weryfikowania, czy zgłoszone pochodzenie towarów zgadza się z przebytą przez nich trasą. Ma to się zmienić wraz z umożliwieniem im dostępu do danych posiadanych przez przewoźników. Przykładowo, po wejściu w życie nowelizacji importer nie będzie już mógł bez wzbudzenia wątpliwości celnika zadeklarować jednego kraju jako państwa pochodzenia produktu, jeśli był on transportowany w kontenerze, który rozpoczął podróż w innym państwie.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-09-15