Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Aport do spółki kapitałowej jest objęty PIT

21 września 2015 r.

Aktor, który wnosi do spółki scenariusze filmowe w zamian za jej udziały, ma przychód i musi od niego zapłacić PIT – wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa dotyczyła umorzenia zaległości podatkowej, jednak zanim sąd ją rozstrzygnął, musiał wyjaśnić podatnikowi, skąd w ogóle się ona wzięła.

Chodziło o znanego aktora, który zamierzał produkować filmy na podstawie włas- nych scenariuszy filmowych. W tym celu w 2005 r. założył spółkę z o.o. i wniósł do niej scenariusze. W zamian objął udziały spółki. Nie był jednak świadomy, że w tym momencie powstał u niego przychód.


Patrycja Dudek, Gazeta Prawna 2015-09-15