Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Stara grupa kapitałowa tylko w starym składzie

14 września 2015 r.

Umowę przedłużającą funkcjonowanie podatkowej grupy kapitałowej mogą zawrzeć tylko te spółki, które dotychczas ją tworzyły – orzekł WSA w Gliwiach.

Chodziło o działającą już podatkową grupę kapitałową, której umowa wygasała z końcem 2014 r. Grupa chciała przedłużyć okres swojego funkcjonowania co najmniej na kolejne trzy lata. Jest to możliwe na podstawie art. 1a ust. 9 ustawy o CIT, z tym że wymaga zawarcia przed notariuszem nowej umowy.


Katarzyna Jędrzejewska, Gazeta Prawna 2015-09-09