Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

PCC od dopłat nie jest kosztem

14 września 2015 r.

Spółka nie może odliczyć podatku zapłaconego od dopłat wniesionych przez wspólników na podstawie art. 177 kodeksu spółek handlowych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o 0,5-proc. podatek od czynności cywilnoprawnych. Spółka uważała, że może zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu, bo – jak twierdziła – w ewidentny sposób jest on powiązany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, nastawioną na uzyskiwanie przychodów. Przeznaczyła bowiem dopłaty na inwestycję polegającą na budowie farmy wiatrowej. Zapłata PCC była więc wydatkiem zmierzającym do osiągania w przyszłości przychodów – argumentowała spółka.


Katarzyna Jędrzejewska, Gazeta Prawna 2015-09-10