Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nauczyciele też się szkolą bez VAT

14 września 2015 r.

Instytut językowy, który dokształca lektorów za pośrednictwem organizacji z siedzibą w Wielkiej Brytanii, jest w Polsce zwolniony z podatku – potwierdził NSA.

Sąd przypomniał, że polski przepis o zwolnieniu z VAT dla usług kształcenia zawodowego jest niezgodny z unijną dyrektywą. – Art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT uzależnia prawo do zwolnienia od spełnienia dodatkowego wymogu w postaci prowadzenia szkolenia na zasadach i w formach określonych w odrębnych przepisach. Tymczasem art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy nic o tym nie mówi – powiedział sędzia Marek Kołaczek.


Patrycja Dudek, Gazeta Prawna 2015-09-07