Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Za dużo biurokracji przy WDT

14 września 2015 r.

Prawo unijne nie reguluje bezpośrednio sposobu dokumentowania dostaw. Decydują o tym państwa członkowskie. Polska narzuciła tyle wymogów, że aż utrudniają działanie firm

Nasze przepisy dotyczące m.in. podatku od towarów i usług są biurokratyczne, nakładają na podatników nazbyt wiele obowiązków, a co gorsze, wciąż są niespójne z prawem unijnym. To bardzo utrudnia przedsiębiorcom prowadzenie firm.


Wojciech Serafiński, Gazeta Prawna 2015-09-07