Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Spółka komandytowa pomoże rozwiązać problemy po śmierci spadkodawcy

14 września 2015 r.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową będzie neutralne na gruncie podatków dochodowych, nie będzie ono także podlegało VAT.

Śmierć spadkodawcy naraża przedsiębiorstwo na paraliż decyzyjny i zarządczy. Dlatego wielu przedsiębiorców podejmuje kroki zmierzające do przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę.

Dzięki temu jeszcze za życia przyszły spadkodawca może niejako dokooptować do rodzinnego przedsiębiorstwa przyszłych następców i wdrażać ich w kierowanie rodzinnym biznesem.


Joanna Stolarek, Gazeta Prawna 2015-09-07