Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Amortyzację można obniżyć do 0 proc.

14 września 2015 r.

W odniesieniu do środków trwałych nabytych przez spółkę komandytową, stawka może zostać obniżona już w momencie dokonywania pierwszego w danym roku podatkowym odpisu amortyzacyjnego.

Przy przekształceniu obowiązuje zasada kontynuacji, ale nie jest to przeszkodą, aby w kolejnym roku powstawała z przekształcenia spółka zmniejszyła odpisy nawet do zera – potwierdził dyrektor katowickiej izby.

Chodziło o spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki jawnej. W takiej sytuacji obowiązuje zasada kontynuacji; spółka powstała w wyniku przekształcenia musi przyjąć tę samą wartość początkową środków trwałych oraz metody i stawki ich amortyzacji, jakie przyjęła i stosowała spółka przekształcana (w tym wypadku jawna).

Wątpliwości pytającego wzięły się z tego, czy po przekształceniu spółka komandytowa będzie mogła obniżyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych – zarówno tych przejętych po spółce jawnej, jak i całkiem nowych, wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji.


Katarzyna Jędrzejewska, Gazeta Prawna 2015-09-08