Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Premia za wcześniejsze rozwiązanie umowy ubezpieczenia kredytów podlega VAT

7 września 2015 r.

Premia za wcześniejsze rozwiązanie umowy ubezpieczenia kredytów podlega VAT. Nie ma znaczenia, że we wniosku o interpretację podatkową inaczej ją nazwano. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Spór toczył się w istocie o to, czy dyrektor izby skarbowej może w postępowaniu interpretacyjnym oceniać i nazywać czynności inaczej, niż zrobił to podatnik we wniosku. Sędzia NSA Marek Kołaczek stwierdził, że fiskus ma do tego pełne prawo, bo w interpretacji nie chodzi o to, aby dać się zwieść, tylko o to, by dotrzeć do sedna sprawy.

Chodziło o bank, który zapytał, czy premia za niską szkodowość kredytów wypłacona mu przez ubezpieczyciela jest opodatkowana VAT.

Bank wyjaśnił, że zawarł z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia kredytów hipotecznych z niskim wkładem własnym kredytobiorcy. Po pewnym czasie towarzystwo ją wypowiedziało. Bank uważał, że nie oznacza to wygaśnięcia ochrony dla kredytów już nią objętych. Dlatego wciąż potrącał i odprowadzał składki ubezpieczeniowe oraz zgłaszał roszczenia o wypłatę odszkodowań. Ubezpieczyciel zwrócił mu składki i nie chciał słyszeć o żadnych roszczeniach. W świetle zapisów umowy okazało się jednak, że rację ma bank. Ostatecznie doszło do ugody, w której ubezpieczyciel odwołał wypowiedzenie umowy. Strony ustaliły, że kontrakt wygaśnie dopiero za jakiś czas – i od tego momentu bank nie będzie już zgłaszał żadnych roszczeń pod adresem towarzystwa. Oprócz tego ubezpieczyciel przyznał bankowi premię za niską szkodowość kredytów. Jej rozliczenie miało nastąpić w drodze potrącenia.

Bank uważał, że przyznanej mu w ten sposób premii nie można utożsamiać z wynagrodzeniem za usługę. W związku z tym nie będzie ona opodatkowana VAT.


Patrycja Dudek, Gazeta Prawna 2015-09-01