Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Fiskus ustępuje barom mlecznym

7 września 2015 r.

„Społem” Gastronomiczno-Turystyczna Spółdzielnia Spożywców w Toruniu nie musi zwracać dotacji do posiłków przyznanych w poprzednich latach.źródło: ShutterStock

W precedensowej decyzji minister finansów uznał, że nie muszą one zwracać dotacji. Przyznał, że zmiana interpretacji przepisów nie może szkodzić przedsiębiorcom.

„Społem” Gastronomiczno-Turystyczna Spółdzielnia Spożywców w Toruniu nie musi zwracać dotacji do posiłków przyznanych w poprzednich latach. Tak uznał w decyzji minister finansów. Precedensowa decyzja jest jednym z pierwszych korzystnych rozstrzygnięć administracji podatkowej w sprawie dotacji dla barów mlecznych. Spór zakończony został na administracyjnym, jeszcze przedsądowym etapie postępowania.

Spółdzielnia była przekonana, że prawidłowo rozliczała otrzymywane dotacje do działalności barów mlecznych. Przez wiele lat przyjęty sposób rozliczenia był kontrolowany i wprost potwierdzany przez organy podatkowe. W 2012 r. zmieniła się jednak interpretacja przepisów. Organy podatkowe zakwestionowały stosowany model rozliczania. Uznały, że dotacja była do posiłku, a nie do produktów, w związku z tym marża całego dania nie powinna przekroczyć 30 proc., podczas gdy w niektórych barach w skrajnych przypadkach marża na dodane do posiłków dodatki, które nie występowały na ministerialnej liście (np. pieprz), była kilkusetprocentowa. Po kontroli także toruńska spółdzielnia stanęła przed widmem zwrotu dotacji.

W postępowaniu odwoławczym minister finansów uznał jednak argumentację reprezentujących Społem prawników, że taka zmienność poglądów organów administracji narusza zasadę pogłębiania zaufania obywateli do państwa i zasadę informowania stron.

Zmiana interpretacji przepisów nie może szkodzić stronie, zwłaszcza przy rozpoznawaniu spraw o tym samym charakterze i w stosunku do tej samej strony. Zatem spółdzielnia nie mogła ponosić negatywnych konsekwencji oparcia swego działania na dotychczasowym postępowaniu organów administracyjnych.

Ta informacja może być interesująca nawet dla kilkuset barów mlecznych w Polsce.


Joanna Pieńczykowska, Gazeta Prawna 2015-09-01