Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Udostępnienie miejsca na internetowym portalu to nie zlecenie

7 września 2015 r.

Pytanie zadał informatyk współpracujący z firmami z USA. W ramach zawartych umów firmy te odpłatnie reklamowały się na należących do niego stronach internetowych.

Wynagrodzenie od amerykańskiej firmy za wyświetlanie jej reklam umieszczonych na stronie internetowej nie jest rozliczane tak jak przychód z umowy-zlecenia – wyjaśnił minister finansów.

Tym samym minister zmienił interpretację indywidualną wydaną w 2008 r. przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Odwołał się też do własnej interpretacji ogólnej z 5 września 2014 r. (nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000), a także do utrwalonego już orzecznictwa sądowego. Wynika z nich, że miejsce na stronie internetowej można wynająć, a przychód rozliczyć np. według 8,5-proc. ryczałtowej stawki PIT. Przed 2014 r. minister twierdził, że przychody z tego tytułu pochodzą z innych źródeł, i argumentował, że wynająć można tylko rzecz materialną, a więc nie np. stronę internetową.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-09-02