Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nie ma kosztu bez poniesienia wydatku

7 września 2015 r.

Podmiot, który nabywa akcje, a następnie przenosi ich własność w ramach kolejnych spółek, zaliczy do kosztów podatkowych tylko tyle ile faktycznie za nie zapłacił – orzekł NSA.

Sędzia Tomasz Zborzyński przypomniał, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT wydatek na udziały lub akcje staje się kosztem podatkowym dopiero z chwilą ich sprzedaży. Może być nim jednak wyłącznie wydatek poniesiony na ich nabycie (koszt historyczny), bo tylko wtedy doszło do uszczuplenia budżetu podatnika – wyjaśnił sędzia.

Sprawa dotyczyła akcjonariusza, który planował, że wniesie akcje do nowo utworzonej spółki osobowej, a ta następnie zostanie przekształcona w spółkę kapitałową. Na koniec akcjonariusz sprzedałby wniesione akcje. Problem polegał na tym, że ich wartość miała być inna na każdym etapie działań restrukturyzacyjnych. Akcjonariusz nie był więc pewien, w jakiej wysokości powinien rozpoznać koszt podatkowy.

Chciał, aby kosztem była wartość nominalna udziałów przejętych w ostatniej ze spółek. Uważał, że nie może być inaczej, skoro prawo do rozpoznania kosztu podatkowego przysługuje dopiero w momencie sprzedaży udziałów bądź akcji. W związku z tym koszt powinien być rozpoznany według takiej ceny, jaką przyjęto na ostatnim etapie przekształceń – argumentował.


Patrycja Dudek, Gazeta Prawna 2015-09-02