Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Impreza integracyjna: Podatkowe przywileje tylko dla pracowników i ich rodzin

7 września 2015 r.

Nie można odliczyć od przychodu wydatków na imprezę integracyjną w tym zakresie, w jakim dotyczą one osób towarzyszących pracownikom, lecz niebędących członkami ich rodzin – stwierdził dyrektor katowickiej izby.

Z pytaniem wystąpiła spółka, która cyklicznie organizuje firmowe pikniki rodzinne. Pracownicy zapisują się na listę uczestników i pobierają bilety, które mogą potem wymienić na posiłki i napoje. Obecność na pikniku nie jest obowiązkowa i nie jest sprawdzana przez spółkę. Sporządzana przez nią lista ma jedynie charakter szacunkowy, daje możliwość zorientowania się, na jaką przybliżoną liczbę osób należy zorganizować spotkanie i zamówić posiłki. Piknik ma charakter otwarty, mogą brać w nim udział dzieci pracowników oraz osoby towarzyszące. Dla wszystkich uczestników są organizowane konkursy, gry, zabawy, zawody sportowe, występy artystyczne i inne atrakcje.

Spółka uważała, że wszystkie wydatki poniesione na organizację takich spotkań może zaliczyć do kosztów podatkowych, niezależnie od tego, kto w nich uczestniczy – czy tylko pracownicy, czy także ich rodziny i osoby towarzyszące. Argumentowała, że wydatki te są związane z prowadzoną przez nią działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, a w konsekwencji także zwiększenie efektywności pracy. Spółka wskazywała, że uczestnictwo dzieci pracowników oraz osób towarzyszących w żaden sposób nie zmienia charakteru spotkania i celów, które mu przyświecają. Wręcz przeciwnie, pomaga je realizować – tłumaczyła.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach tylko częściowo zgodził się ze stanowiskiem spółki. Przyznał, że wydatki na organizację imprez integracyjnych w części przypadającej na jej pracowników oraz członków ich rodzin mogą być kosztem uzyskania przychodów. Natomiast spółka nie może odliczyć tych, które przypadają na osoby towarzyszące, niebędące członkami rodziny pracownika – stwierdził dyrektor izby. Jego zdaniem nie wiążą się one z prowadzoną przez spółkę działalnością i nie można wykazać związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ich poniesieniem a uzyskanym przez firmę przychodem. – Nie sposób nie zauważyć, że w odróżnieniu od pracowników, udział w imprezie integracyjnej osób im towarzyszących nie ma związku w jakimkolwiek stopniu, w tym pośrednim, z osiąganymi przychodami – stwierdził dyrektor. 


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-09-02