Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Procedury nie podlegają interpretacji

7 września 2015 r.

Nie można wydać interpretacji, jeśli nie spełniałaby ona funkcji gwarancyjnej, a podatnik nie mógłby zastosować się do niej – stwierdził NSA.

Ze sformułowanego przez spółkę pytania wynikało, że chodzi jej o udostępnienie upoważnienia, na podstawie którego pracownik urzędu skarbowego wydaje decyzje w imieniu naczelnika tego urzędu.

Dyrektor izby skarbowej odmówił wydania w tej sprawie interpretacji. Stwierdził, że z wniosku nie wynika, aby wskazane przez spółkę zagadnienie miało wpływać na jej sytuację podatkową. Spółka nie żądała interpretacji przepisów prawa podatkowego, a tylko zwróciła się z pytaniem dotyczącym kwestii proceduralnych – działania organów podatkowych i ewentualnych ich obowiązków w świetle art. 143 ordynacji podatkowej.


Katarzyna Bajak, Gazeta Prawna 2015-09-02