Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Dobra passa dla przedsiębiorców ze specjalnych stref. Łagodnieje nawet fiskus

7 września 2015 r.

Sypnęło korzystnymi wyrokami dla firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Co więcej, w niektórych kwestiach złagodniał nawet sam fiskus

Eksperci mają jednak wątpliwości, czy to efekt coraz większej świadomości sędziów i fiskusa co do specyfiki działalności strefowej, czy przypadkowy zbieg kilku pozytywnych rozstrzygnięć.

Zwolnienie z podatku dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) wynika z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT (i odpowiednio art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT). Praktyka pokazuje jednak, że nie da się prowadzić działalności gospodarczej wyłącznie w strefie.

– Gdyby tak miało być, to firmy tam działające musiałyby same wytwarzać wszystkie komponenty potrzebne do produkcji wyrobu gotowego, a dochodząc do skrajności – nawet prąd czy wodę wykorzystywane w procesie produkcyjnym, co przy dzisiejszej praktyce biznesowej dążącej do specjalizacji brzmi dosyć kuriozalnie – zauważa Rafał Pulsakowski z PwC.

Firmy działające w SSE są więc zmuszone wyjść poza strefę i tam szukać zarówno dostawców, jak i klientów. Każde takie wyjście rodzi jednak ryzyko sporu z organami podatkowymi, a w konsekwencji utraty prawa do zwolnienia.

Z najnowszych rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego można jednak wysnuć wniosek, że niebezpieczeństwo to ostatnio zmalało.

Sprzedaż poza strefę

W wyroku z 27 sierpnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 541/14) NSA orzekł, że spółka strefowa może świadczyć usługi serwisowe dla urządzeń ulokowanych poza strefą, i to nawet po upływie okresu gwarancji. Warunek jest tylko taki, aby części zamienne produkowała w strefie, a nie nabywała je od zewnętrznych dostawców.

Tydzień wcześniej NSA orzekał w podobnej sprawie. Nie chodziło jednak o montaż, a o sprzedaż części zamiennych do kombajnów, które spółka wydzierżawiła poza strefą jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia na działalność w SSE. NSA uznał, że ulokowanie maszyn poza strefą jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia nie ma znaczenia, a zezwolenie na produkcję w strefie prowadzi do zwolnienia dochodu ze sprzedaży wytworzonych tu wyrobów (części zamiennych) poza SSE (wyrok z 20 sierpnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1551/13)

Sprowadzone spoza SSE

– Zasadniczo organy podatkowe są przeciwne każdej aktywności, z którą spółka wychodzi poza strefę – uważają, że w takiej sytuacji nie przysługuje zwolnienie. Oznacza to bowiem – przy braku precyzyjnej definicji wyrobu strefowego – wątpliwości co do zakresu zwolnienia podatkowego – zauważa Rafał Pulsakowski.

Fiskus łagodnieje natomiast wtedy, gdy spółki strefowe zamierzają wykorzystywać do produkcji komponenty i półprodukty wytwarzane poza strefą. Przykładem jest interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 sierpnia 2015 r. (nr IBPB-1-3/4510-73/15/APO). Chodziło o spółkę, która zamierzała sprzedawać wózki inwalidzkie montowane w strefie. Mimo że miały one powstawać niemal w całości z komponentów nabywanych od zewnętrznych dostawców, dyrektor izby nie widział przeszkód, by zastosować w tym wypadku zwolnienie podatkowe. Stwierdził, że nie można utożsamiać wykorzystywania części wyprodukowanych poza strefą z prowadzeniem działalności poza jej terenem.

– Jeszcze niedawno organy podatkowe zajmowały w takich sprawach całkiem odmienne stanowisko – zwraca uwagę Maciej Guzek, doradca podatkowy w Deloitte. Jego zdaniem zmiana podejścia organów w tej kwestii to skutek wyroków sądów administracyjnych.

W magazynie i podstrefie

Firmy działające na terenie SSE mogą także liczyć na zwolnienie z podatku od dochodu ze sprzedaży produktów wytworzonych w podstrefach. Potwierdził to dyrektor katowickiej izby w interpretacji z 23 czerwca 2015 r. (nr IBPBI/2/4510-376/15/AP).

Co więcej, coraz częściej jest on skłonny zrozumieć, że czasem ze względów ekonomicznych lepiej, aby produkty wytworzone w strefie były magazynowane poza nią. Wyrazem takiego zdroworozsądkowego podejścia są m.in. dwie interpretacje dyrektora IS w Katowicach: z 12 sierpnia 2015 r. (nr IBPB-1-2/4510-115/15/AnK) oraz z 15 lipca 2015 r. (nr IBPB-1-2/4510-213/15/SD).

Zwolnienie podatkowe przysługuje także wtedy, gdy faktura dokumentująca sprzedaż wyrobów strefowych jest wystawiana już poza SSE (np. na terenie magazynu). Potwierdza to interpretacja z 12 sierpnia 2015 r. (nr IBPB-1-2/4510-373/15/AnK).

Dofinansowanie też bez podatku

Spółki nie muszą się też martwić o opodatkowanie dofinansowania do kredytów związanych z działalnością zwolnioną. Fiskus potwierdza, że jest to przychód zwolniony z podatku ze względu na ścisły związek z działalnością prowadzoną na terenie strefy. Taką odpowiedź otrzymał m.in. producent płytek ceramicznych, który zaciągnął kredyt na modernizację procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem płytek na terenie SSE. Z umowy kredytowej wynikało, że dofinansowanie będzie bezzwrotne (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 czerwca 2015 r., nr IPTPB3/4510-107/15-4/KJ). 


Patrycja Guzek, Gazeta Prawna 2015-09-02