Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Udział lekarza w darmowym kursie to jego przychód

17 sierpnia 2015 r.

Lekarz, który uczestniczy w nieodpłatnym szkoleniu, zapłaci PIT od całej wartości uzyskanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.

Chodziło o okulistę, który wziął udział w zagranicznym szkoleniu zorganizowanym przez producenta sprzętu medycznego. Firma ta pokryła za niego wszystkie koszty, włącznie z przelotami, noclegami i wyżywieniem. Lekarz sądził, że zapłaci podatek dochodowy tylko od nadwyżki powyżej limitów diet i innych należności wypłacanych za czas podróży służbowej. Artykuł 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT zwalnia z podatku diety i inne należności wypłacane za czas podróży nie tylko pracowników, lecz także osób niebędących pracownikami (np. zleceniobiorców).


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-08-12