Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Rysa w świadectwie pracy. Czy nowy pracodawca musi wiedzieć o komorniku?

17 sierpnia 2015 r.

Jestem na etapie zmiany miejsca zatrudnienia. Od poprzedniego pracodawcy dostałam już świadectwo pracy, którego kopię chce otrzymać ode mnie nowa firma. Niestety, w dokumencie widnieje informacja, że moja pensja podlega zajęciu komorniczemu w związku z egzekucją długów. Przyznaję, że komornik regularnie zabiera mi część wynagrodzenia, ale nie chciałabym, by o tym dowiedział się nowy pracodawca. Może to niekorzystnie wpłynąć na postrzeganie mnie w nowej firmie. Czy mogę gdzieś się odwołać, by skorygować świadectwo, to znaczy usunąć z niego informację o zajęciu komorniczym – pyta pani Maria

Odwołać się można, ale w tym przypadku praktycznie nie ma szans na ugranie czegokolwiek. Ale po kolei.

Rozwiązanie umowy o pracę niezależnie od przyczyny rodzi po stronie pracodawcy obowiązek sporządzenia i przekazania odchodzącemu podwładnemu świadectwa pracy. Jest to dokument, który obrazuje przebieg kariery danej osoby w firmie. Można z niego dowiedzieć się, jakie stanowiska zajmowała, jakie kwalifikacje uzyskała, a także w jakim trybie nastąpiło jej odejście z firmy. Takie informacje są cenne dla nowego pracodawcy. Pokazują bowiem chociażby to, czy to, co dana osoba napisała w CV, jest zgodne z prawdą, a także czy z poprzedniego miejsca zatrudnienia nie usunięto jej w trybie dyscyplinarnym.

Pracodawca może już od osoby ubiegającej się o etat – a więc jeszcze przed podpisaniem umowy – żądać przedłożenia świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia. Ale uwaga! Chodzi jedynie o dokumenty obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat stara się o przyjęcie w nowym miejscu. Dzięki temu nowy pracodawca ustali m.in., czy przyjmowany pracownik w danym roku wykorzystał w pełni urlop wypoczynkowy w poprzedniej firmie, czy też będzie mógł z tego uprawnienia skorzystać w nowym miejscu, bo wcześniej nie wyczerpał przysługującej mu puli dni wolnych.


Piotr Pieńkosz, Gazeta Prawna 2015-08-11