Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Za konsekwencje nieodpowiedniego doboru posłańca odpowiada sam podatnik

17 sierpnia 2015 r.

Fiskus nie zgodzi się na przywrócenie terminu do wniesienia odwołania tylko z tego powodu, że osoba, która miała je dostarczyć, okazała się niesłowna – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Chodziło o podatniczkę, która chciała odwołać się od decyzji wymiarowej, jednak ze względu na zły stan zdrowia i trudności w poruszaniu się poprosiła inną osobę pomoc. Mimo zapewnień posłańca o nadaniu listu 4 czerwca, okazało się, że został on wysłany dzień później.

Ten jeden dzień zwłoki sprawił, że dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdził uchybienie przez podatniczkę terminu do wniesienia odwołania. Przypomniał, że zgodnie z art. 223 par. 2 pkt 1 ordynacji podatkowej wnosi się je w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.

Podatniczka złożyła wniosek o przywrócenie tego terminu, tłumacząc, że nie może odpowiadać za posłańca, który okazał się niesłowny. Powołując się na orzecznictwo sądu administracyjnego, dodała, że jej choroba, potwierdzona dokumentacją medyczną, jest wystarczającym powodem, by przywrócić termin do wniesienia odwołania. Jednak pismo w tej sprawie również wysłała z opóźnieniem, bo dopiero 18 lipca.

Dyrektor izby ponownie odmówił. Wskazał, że zgodnie z art. 162 par. 1 ordynacji termin może zostać przywrócony jedynie pod warunkiem, że podatnik uprawdopodobni, iż uchybienie nastąpiło bez jego winy. Ponadto – dodał – podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od ustania przyczyny opóźnienia. Tymczasem podatniczka nie dochowała i tego terminu.


Katarzyna Rosik, Gazeta Prawna 2015-08-11