Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Odsetki mają to samo źródło, co kwota główna

17 sierpnia 2015 r.

Zarówno spóźniona zapłata za akcje, jak i naliczone z powodu zwłoki oprocentowanie to przychód z kapitałów pieniężnych. Obowiązuje więc 19-proc. zryczałtowany podatek – orzekł WSA w Poznaniu.

Sprawa dotyczyła podatniczki, która sprzedała akcje przyznane jej jako pracownikowi prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Zgodnie z umową nabywca miał zapłacić za nie w ciągu pół roku, ale nie zrobił tego. Kobieta złożyła więc pozew w sądzie rejonowym, a ten orzekł, że kupujący musi uregulować należność z odsetkami. Pozwany wykonał wyrok. Kobieta zapytała dyrektora izby skarbowej, jak powinna rozliczyć odsetki.

Jej zdaniem skoro zostały one przyznane przez sąd, to stanowią odszkodowanie, a zatem zastosowanie ma ustawowe zwolnienie z PIT dotyczące zasądzonych odszkodowań i zadośćuczynień. Dyrektor izby skarbowej ocenił jednak, że jest to przychód z innych źródeł opodatkowany na zasadach ogólnych (skala ze stawkami 18 i 32 proc.). W skardze do sądu podatniczka zmieniła argumentację. Tym razem stwierdziła, że odsetki należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, ponieważ są one ściśle powiązane z należnością z tytułu sprzedaży akcji. Innymi słowy, należy je na gruncie podatkowym traktować tak samo, jak przychód ze zbycia akcji.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-08-10