Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Odpowiedzialność współwłaścicieli - niekonstytucyjny relikt w interesie fiskusa

17 sierpnia 2015 r.

W jednym przypadku – garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych – zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli za podatek od nieruchomości została zniesiona. Ale w innych – utrzymana. To błąd.

Zostawmy na boku współwłasność łączną, czyli bezudziałową, jaka występuje w szczególnych przypadkach (małżeństwo bez intercyzy, spółka cywilna) i musi być też szczególnie traktowana. Skupmy się na zwykłej, czyli w częściach ułamkowych, która występuje np. wtedy, gdy kilka osób kupuje razem działkę lub dziedziczy majątek. Znana jest ona dobrze także wszystkim korzystającym z wielostanowiskowych garaży wyodrębnionych jako osobna nieruchomość (lokalowa).

Zgodnie z art. 198 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Może go też obciążyć, np. wykorzystując jako zabezpieczenie swojego długu i ustanawiając na nim hipotekę. Hipotekę na udziale ma prawo utworzyć również, nie oglądając się na współwłaściciela, fiskus – na zabezpieczenie roszczeń.


Katarzyna Jedlak, Gazeta Prawna 2015-08-10