Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Rejestracja nie zawsze jest koniecznym warunkiem odliczenia VAT

17 sierpnia 2015 r.

Przedsiębiorcy czasami błędnie przyjmują, że ich działalność nie podlega opodatkowaniu. Czy w takiej sytuacji w decyzji nakładającej na nich obowiązek zapłaty VAT należy również uwzględnić podatek naliczony?

Rozstrzygnął to w wyroku z 9 lipca 2015 r. (sprawa C 183/14 Salomie & Oltean) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodziło o rumuńskich przedsiębiorców. Organy podatkowe z jednej strony przyjęły, że mają oni obowiązek odprowadzenia VAT z tytułu zawartych w przeszłości transakcji, z drugiej – próbowały ograniczyć im prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi ówcześnie w Rumunii przepisami osoba zidentyfikowana z opóźnieniem jako podatnik VAT mogła skorzystać z prawa do odliczenia wyłącznie po uregulowaniu swojego statusu na gruncie tego podatku i złożeniu deklaracji podatkowej. W spornej sprawie oznaczało to, że przedsiębiorcy byli zobowiązani do zapłaty całego podatku należnego, natomiast podatek naliczony mogli odliczyć dopiero po rejestracji do celów VAT oraz złożeniu deklaracji.


Gazeta Prawna 2015-08-10