Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Przy rozstaniu w trybie natychmiastowym należy się rekompensata

10 sierpnia 2015 r.

Pracownik rozwiązał z pracodawcą zatrudniającym ponad 20 osób umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia przez firmę podstawowych obowiązków wobec niego. Czy w takiej sytuacji przysługuje mu odprawa?

Zgodnie z treścią art. 55 par. 11 kodeksu pracy (k.p.) pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę wobec niego.

Pociąga to za sobą takie skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.


Gazeta Prawna 2015-08-05