Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Klauzula w nowej wersji wraca do Sejmu

10 sierpnia 2015 r.

Niedające się usunąć wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika lub innej strony postępowania.

 Zasada in dubio pro tributario w takiej wersji ma się pojawić w art. 2a ordynacji podatkowej i obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Tak zdecydował wczoraj Senat. Zmiany muszą poprzeć jeszcze posłowie. Ci natomiast wbrew zaleceniom komisji sejmowej uchwalili wcześniej – przed poprawkami senackimi – klauzulę w brzmieniu zaproponowanym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego (chciał, by niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzygane były na korzyść podatnika). 


Gazeta Prawna 2015-08-05