Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Kto ma prawo do wakacji podatkowych w opłatach od nieruchomości

10 sierpnia 2015 r.

Z odroczenia mogą skorzystać właściciele nowo wybudowanych domów, mieszkań i innych budynków. Dotyczy to osób, które rozpoczęły już ich użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem lub zakończyły budowę

Czy od nowego domu mam płacić od razu

Pani Wiesława jest inwestorem. W tym roku na pewno skończy budowę domu jednorodzinnego, w którym zamieszka z rodziną. Planowo budowa zakończy się we wrześniu. Czy od października powinna płacić podatek od nieruchomości?

NIE

Zasadą w podatku od nieruchomości jest, że obowiązek podatkowy powstaje od kolejnego miesiąca od zakupu mieszkania lub wybudowania domu. Ustawa przewiduje jednak szczególne rozwiązanie dotyczące nowych mieszkań, domów lub generalnie budynków. Jak wynika z art. 6 ust. 2, jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po tym, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli bądź budynku lub ich części przed ostatecznym wykończeniem. Pani Wiesława nie będzie więc musiała płacić podatku do końca obecnego roku, o ile budowa zakończy się we wrześniu lub przed końcem roku zacznie użytkować choćby część domu (np. parter).

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Czy podatek zostanie odroczony

Pani Agnieszka kupiła w lipcu mieszkanie od dewelopera w stanie pod klucz. Budowa zakończyła się w tym roku. Za dwa tygodnie czytelniczka będzie mogła w nim zamieszkać. Czy podatek od nieruchomości powinna zacząć płacić od kolejnego roku?

TAK

Szczególna zasada, dotycząca powstania obowiązku podatkowego od nowych budynków (tzw. wakacje podatkowe), obowiązuje zarówno podatników, którzy wybudowali nowe nieruchomości, jak i ich nabywców wtórnych, co potwierdzają sądy administracyjne. Sądy przyznają, że art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje podziału na nabywców pierwotnych i wtórnych. Dodają, że z wakacji podatkowych mogą skorzystać wszyscy właściciele nowo wybudowanych budynków. Może to być inwestor, a może być również nabywca, który kupuje mieszkanie od dewelopera (np. wyroki WSA w Białymstoku z 29 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Bk 15/12, z 15 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1877/09).

Pani Agnieszka będzie więc mogła skorzystać z wakacji podatkowych i zapłacić podatek dopiero od 1 stycznia 2016 r. Powinna jednak w ciągu 14 dni od nabycia lokalu złożyć w urzędzie gminy lub miasta informację na podatek od nieruchomości na formularzu, który obowiązuje w jej gminie lub mieście. Gdyby organ podatkowy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta uznał, że powinna zacząć płacić podatek już w sierpniu tego roku (miesiącu następnym po tym, w którym nabyła mieszkanie), to warto rozważyć zaskarżenie takiej decyzji do sądu administracyjnego. Stanowisko sądów, jak wskazaliśmy powyżej, jest korzystne dla właścicieli nowych mieszkań, kupionych od dewelopera.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-08-05