Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Odszkodowanie za zniszczenie firmy jest jak przychód ze sprzedaży akcji

10 sierpnia 2015 r.

Rekompensata wypłacona akcjonariuszowi spółki, która została doprowadzona do ruiny przez fiskusa, jest opodatkowana. Ale można ją pomniejszyć o koszty nabycia papierów wartościowych – wynika z uzasadnienia wyroku NSA

Naczelny Sąd Administracyjny opublikował właśnie pisemne uzasadnienie orzeczenia z 9 kwietnia 2015 r. (sygn. II FSK 732/13), które wzbudziło wiele kontrowersji. Sprawa dotyczyła spółki, która była akcjonariuszem innego przedsiębiorstwa. W wyniku błędnych decyzji organów skarbowych przedsiębiorstwo to przestało istnieć, a jego akcje stały się bezwartościowe. Akcjonariusz zażądał więc od Skarbu Państwa odszkodowania. Po wieloletnim boju sąd powszechny prawomocnym wyrokiem przyznał mu rekompensatę w wysokości 46 mln zł (kwota główna plus odsetki), która następnie została wypłacona. Na tym sprawa by się zakończyła, gdyby nie podatki. Akcjonariusz (spółka) wystąpił bowiem o interpretację, która potwierdziłaby, że od przyznanych mu kwot nie musi płacić podatku dochodowego (CIT).


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-08-06