Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Można zrezygnować z budowy i sprzedać ziemię bez VAT

10 sierpnia 2015 r.

Podatnik pozbywający się działek, na których planował wznieść dom dla siebie, nie jest z tego tytułu obciążony daniną od towarów i usług – orzekł warszawski WSA.

Taka transakcja mieści się w granicach zwykłego zarządu majątkiem prywatnym, który nie ma nic wspólnego z działalnością gospodarczą – podkreślił sąd.

Chodziło o mężczyznę, który w 2003 r. kupił trzy działki wraz z udziałem (1/3) w drodze dojazdowej. Planował na nich wybudować dom jednorodzinny z garażem i basenem. Zlecił projekt domu architektowi, wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskał warunki przyłączenia do sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Zamówił również ocenę radiestezyjną terenu. Ostatecznie zmienił jednak zdanie i postanowił nie budować domu. Jak później tłumaczył, nieruchomość jest położona daleko od centrum miasta, a to oznacza, że dowożenie dzieci do szkoły i na zajęcia dodatkowe nastręczałoby trudności. Zlecił więc sprzedaż działek agencji nieruchomości – i do tego ograniczył całą związaną z planowaną transakcją działalność marketingową.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-08-03