Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Od stadionu wybudowanego przez gminę można częściowo odliczyć podatek

10 sierpnia 2015 r.

Zmiana przeznaczenia inwestycji do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług pozwala skorygować rozliczenia i odzyskać część daniny – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Sprawa dotyczyła gminy, która za ok. 5 mln zł wybudowała stadion piłkarski z elementami lekkoatletycznymi. Inwestycję podzielono na trzy etapy i zakończyła się w 2011 r. W tym samym roku jednostka przekazała ją nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – Samorządowemu Centrum Kultury i Sportu. W 2013 r. zmieniła sposób przekazania obiektu – na odpłatną umowę dzierżawy.

Gmina wskazała, że zarówno ona, jak i centrum są podatnikami VAT. Teraz zamierza zmienić sposób przekazania I etapu inwestycji z czynności nieopodatkowanych VAT na opodatkowane. Podpisała umowę o odpłatnej dzierżawie stadionu, co oznacza, że będzie on wykorzystywany przez samorząd właśnie do czynności opodatkowanych VAT. Z tytułu dzierżawy co miesiąc do budżetu jednostki wpływa 400 zł. Gmina chciała więc wiedzieć, czy w przypadku zawarcia umowy dzierżawy będzie mogła skorygować swój podatek naliczony i odliczyć część VAT od wydatków na realizację I etapu budowy stadionu.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-08-03