Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Katalog praw podatnika kontra uprawnienia fiskusa

10 sierpnia 2015 r.

PROBLEM Częste nowelizacje ustaw podatkowych, zwłaszcza ordynacji podatkowej, skłaniają do refleksji nad jakością stanowionego prawa, a także sytuacją podatnika, który w tym gąszczu zmienianych przepisów musi się odnaleźć. Dlatego ciekawa jest propozycja dyskusji na temat katalogu praw podatnika, które mają niejako stanowić przeciwwagę do uprawnień organów podatkowych. Warto się zastanowić, co mogłoby się znaleźć w tym katalogu.

Tego lata doświadczamy urodzaju prac zmierzających do zmian w ordynacji podatkowej. 9 lipca Sejm uchwalił projekt rządowy nowelizacji, a już dzień później prezydencki. Nowelizacje te spotka pewnie ten sam los co poprzednie. Zastąpione zostaną następnymi. Równolegle bowiem trwają prace nie tak dawno powołanej do życia Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. W marcu bieżącego roku opublikowała ona kierunkowe założenia do nowej, czyli pisanej od początku ordynacji podatkowej. Od opublikowania tego dokumentu zaczął biec 2-letni termin, w którym projekt nowej ordynacji ma być gotowy.

W kierunkowych założeniach wśród praw podatnika wymieniono m.in. prawo do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z przepisów prawa czy też prawo do korzystania z ustawowych ulg podatkowych. Istnienie tych praw już dziś można wydedukować z innych przepisów, w szczególności tych wyrażonych w Konstytucji RP. Warto jednak zadać pytanie, jak prawodawca zamierza urzeczywistnić te prawa podatnika, które przemilczano w kierunkowych założeniach.


Gazeta Prawna 2015-08-03