Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

W usługach transportowych ważny jest ich rodzaj

10 sierpnia 2015 r.

Przy opodatkowaniu przewozu pasażerów stosuje się głównie klucz kilometrowy. Przy towarach decyduje status nabywcy, tzn. czy jest on podatnikiem, czy nie.

Przepisy o VAT przewidują szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług transportowych. Zasady te zależą od rodzaju transportu (pasażerski czy towarowy), a w przypadku transportu towarowego od tego, kto jest nabywcą usług (podatnik czy podmiot niebędący podatnikiem).

Podróżują osoby...

Miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest co do zasady miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości (zob. art. 28f ust. 1 ustawy o VAT), czyli miejsce to oznacza się na podstawie klucza kilometrowego.


Tomasz Krywan, Gazeta Prawna 2015-08-03