Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Od kiedy obowiązuje milcząca interpretacja? Nie wiadomo

10 sierpnia 2015 r.

Podatnicy, którzy nie otrzymali od fiskusa odpowiedzi na swój wniosek, nie wiedzą, czy są objęci ochroną. Jeśli chcą z niej skorzystać, to powinni wystąpić o stosowne zaświadczenie

Skomplikowany system podatkowy w Polsce często budzi u podatników niepewność co do prawidłowości ich poczynań. Występują więc do organów podatkowych z wnioskiem o potwierdzenie (lub zaprzeczenie) prawidłowości swoich działań.

Indywidualne interpretacje podatkowe stanowią bowiem niezwykle użyteczne narzędzie zmniejszania ryzyka związanego ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego. Organ podatkowy, do którego skierowano wniosek o interpretację, jest zobowiązany do jej wydania w ciągu trzech miesięcy od otrzymania wniosku.

Jeśli nie wyda jej w tym terminie, uznaje się, że wydana została interpretacja potwierdzająca stanowisko przedstawione przez podatnika w jego wniosku (milcząca interpretacja). W takich przypadkach ważne jest ustalenie terminu obowiązywania milczącej interpretacji. Podatnicy zazwyczaj po upływie trzymiesięcznego terminu na wydanie przez urząd decyzji automatycznie uznają, że chroni ich już milcząca interpretacja. To błąd.


Aleksandra Tylenda, Gazeta Prawna 2015-08-03