Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak rozliczać wydatki na samochód służbowy

3 sierpnia 2015 r.

Podatnik prowadzący działalność musi doliczyć pracownikowi kwotę przychodu z tytułu wykorzystywania auta do celów prywatnych. Sam może zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu do kosztów podatkowych, o ile mają one związek z przychodem. Może też odliczyć połowę VAT od takich wydatków.

Czy pracownik korzystający z auta osiąga przychód

Pan Józef prowadzi działalność gospodarczą. Zatrudnił ostatnio pracownika, który korzysta z samochodu służbowego. Jest to trzyletni benzyniak o pojemności 1,8 litra. Czy w związku z udostępnieniem samochodu pracownikowi, również do celów prywatnych, powinien naliczyć podatek?

TAK

Podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczy nie tylko dochodów, które uzyskują podatnicy np. z pracy, z działalności gospodarczej, najmu mieszkania itd., ale również z tzw. nieodpłatnych świadczeń. Mogą to być np. świadczenia, które pracownik otrzymuje od pracodawcy. Nie zawsze są to pieniądze. Chodzi o świadczenia, które mają określoną wartość rynkową. Przykładem takiego świadczenia jest abonament medyczny, albo jak w przypadku pana Józefa, możliwość nieodpłatnego korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, np. do jazdy na zakupy lub na wakacje. W praktyce ustawa o PIT nakazuje wyceniać tego rodzaju świadczenia, co może być problematyczne. Dlatego od początku 2015 r. w przypadku samochodów obowiązują szczególne zasady rozliczania podatku. Ustawodawca nie każe podatnikom wyceniać wartości rynkowej użyczenia samochodu, jak było do końca 2014 r., ale przyjął pewne zryczałtowane kwoty, w zależności od pojemności silnika pojazdu. I tak, jeśli pracownik korzysta do własnych celów z auta o pojemności silnika do 1600 cm3, należy przyjąć, że uzyskuje miesięczny przychód z tego tytułu w wysokości 250 zł. Jeśli może jeździć samochodem większym, o pojemności silnika powyżej 1600 cm3, to uzyska miesięczny przychód w wysokości 400 zł. Od powyższych kwot będzie musiał zapłacić podatek dochodowy.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-07-28