Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wątpliwości rozstrzygane na korzyść strony, a nie urzędu

3 sierpnia 2015 r.

Niedające się usunąć wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego są rozstrzygane na korzyść podatnika lub innej strony postępowania.

Tak – według senatorów – powinna brzmieć klauzula in dubio pro tributario, która ma się znaleźć w ordynacji podatkowej i wejść w życie z początkiem 2016 r. Tę wersję przegłosowała wczoraj senacka komisja budżetu i finansów publicznych – na wniosek jej przewodniczącego Kazimierza Klejny. Jeśli Senat podzieli stanowisko komisji, o tym, jaki ostatecznie zapis znajdzie się w ordynacji podatkowej, zadecyduje Sejm. Wcześniej zaakceptował on wbrew rekomendacjom komisji finansów publicznych propozycję zgłoszoną przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, który chciał, żeby niedające się usunąć wątpliwości co do „treści przepisów” prawa podatkowego rozstrzygane były „na korzyść podatnika”.

Senatorów, jeśli chodzi o poprawkę zgłoszoną przez Kazimierza Klejnę, przekonało to, że pozytywnie zaopiniowała ją wiceminister finansów Izabela Leszczyna. Stwierdziła ona, że propozycja przewodniczącego komisji jest najbliższa temu, o co wnioskował prezydent.


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-07-29